NOVÁK, Martin. Návrh hydraulického okruhu pojezdu vibračního válce ASC 110 [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175485. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Roman Klas.
Uložit do Citace PRO