KOVÁŘOVÁ, Lucie. Měření deformace statorového kroužku turbodmychadla při teplotním zatížení [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175487. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jozef Dlugoš.
Uložit do Citace PRO