JANÍK, Pavel. Termomechanická spolehlivost montáže mikroelektronických a elektronických modulů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17550. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Josef Šandera.
Uložit do Citace PRO