ONDRUCH, Tomáš. Akcelerace numerického výpočtu vedení tepla v tuhých tělesech v inverzních úlohách [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175518. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Michal Pohanka.
Uložit do Citace PRO