POLIŠENSKÁ, Anna. Výpočtové posouzení přírubových spojů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175523. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Hůlka.
Uložit do Citace PRO