GAMANOV, Štěpán. Příprava slitiny s vysokou entropií cestou mechanického legování [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175533. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Igor Moravčík.
Uložit do Citace PRO