DOUBRAVA, Marek. Mechanické vlastnosti materiálů připravovaných pomocí procesu SLM [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175537. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Libor Pantělejev.
Uložit do Citace PRO