VICIAN, Tomáš. Experiment s rojovou inteligencí v robotických simulátorech [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17561. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Honzík.

Uložit do Citace PRO