OTRUBA, Vítězslav. Vzdálená správa PC bez veřejné IP adresy [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17568. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Pfeifer.
Uložit do Citace PRO