MEKYSKA, Jiří. Lineární predikční a kepstrální syntéza řečového signálu v systému TTS [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17577. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zdeněk Smékal.

Uložit do Citace PRO