HOFMAN, Jiří. Testovací metody pro hodnocení radiačních efektů v přesných analogových a signálově smíšených obvodech pro aplikace v kosmické elektronice [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175832. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jiří Háze.

Uložit do Citace PRO