KASSEM, Edward. Optimalizace interferencí v celulárních komunikačních systémech [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175835. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Blumenstein.

Uložit do Citace PRO