MACURA, Martin. Sběr provozních dat z kovacího lisu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17587. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Zdeněk Němec.

Uložit do Citace PRO