TIMČAKOVÁ, Kristýna. Monitorování a analýza koroze výztužné oceli v železobetonových prvcích a konstrukcích akustickými metodami [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175969. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav fyziky. Vedoucí práce Zdeněk Chobola.
Uložit do Citace PRO