EKR, Jan. Analýza působení termoplastových potrubí v zemním prostředí. Online, Disertační práce, vedoucí Roman Gratza. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/175977. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO