ZHÁŇAL, Jan. Lokalizace pomocí laserového dálkoměru SICK [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17598. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Marada.

Uložit do Citace PRO