FUNDERÁK, Marcel. Implementace algoritmů slepé separace zdrojů v jazyce C/C++ [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17603. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivan Míča.
Uložit do Citace PRO