FŮSEK, Lukáš. Realizace výceúčelového systému na bázi LINUX [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17606. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Pfeifer.
Uložit do Citace PRO