BARTULI, Erik. Optimization of Heat Transfer Surfaces of Heat Exchangers [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176152. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Laboratoř přenosu tepla a proudění. Vedoucí práce Miroslav Raudenský.
Uložit do Citace PRO