HUSÁK, Roman. Pokročilé kompozitní konstrukční oceli pro použití v taveninách těžkých kovů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176154. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Hynek Hadraba.
Uložit do Citace PRO