KŘÍŽOVÁ, Aneta. Vývoj biofyzikální interpretace dat kvantitativního fázového zobrazování [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176156. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Radim Chmelík.
Uložit do Citace PRO