ČESAL, Zdeněk. Návrh opatření subjektu v souvislosti se změnami systému nemocenského pojištění [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17617. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michal Polák.

Uložit do Citace PRO