ČESAL, Zdeněk. Návrh opatření subjektu v souvislosti se změnami systému nemocenského pojištění [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17617. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michal Polák.
Uložit do Citace PRO