PAGÁČOVÁ, Lenka. Charakterizace nanostruktur mikroskopií blízkého pole (SNOM) [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17624. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce David Škoda.
Uložit do Citace PRO