KOZEMPEL, Lukáš. Systém pro podporu práce překladatelů programování v MS Windows - Visual Studio nebo Delphi [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17625. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lubomír Cvrk.
Uložit do Citace PRO