BARTOŠÍK, Luděk. Nové metody dokončování vnějších rotačních ploch [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17628. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.
Uložit do Citace PRO