CHAMRADOVÁ, Ivana. Studium biodegradability polykaprolaktonu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1763. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Stanislava Voběrková.

Uložit do Citace PRO