RÁČEK, Tomáš. Odhad základní frekvence řečového signálu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17634. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Martin Vondra.
Uložit do Citace PRO