KOHOUTKOVÁ, Pavlína. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17638. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO