KLAPKA, Petr. Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17646. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Roman Klas.
Uložit do Citace PRO