DAVYDENKO, Polina. Podle skutečných událostí [online]. Brno [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176505. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér fotografie. Vedoucí práce Ivars Gravlejs.
Uložit do Citace PRO