KUNTOVÁ, Zdeňka. Vliv technologie provádění fasádního systému na cenu objektu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17651. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Zdeněk Krejza.
Uložit do Citace PRO