ŽÁČKOVÁ, Kristýna. Vizuální identita studentského projektu v rámci Pražského Quadriennale [online]. Brno [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176514. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 2. Vedoucí práce Mikuláš Macháček.
Uložit do Citace PRO