SMÉKALOVÁ, Barbora. Jaromír Soukup [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176515. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Karolína Kohoutková.

Uložit do Citace PRO