BALKOVÁ, Natálie. Kontejner na vzdělávací materiál [online]. Brno [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176518. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Ondřej Tobola.
Uložit do Citace PRO