VINKLÁRKOVÁ, Tereza. "Too cool to pretend to care" [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176519. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Pavel Sterec.
Uložit do Citace PRO