KRATOCHVÍL, Martin Dominik. Indezit, audiovizuální projekt zaměřený na syntézii a synopsii [online]. Brno [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176522. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Jiří Suchánek.

Uložit do Citace PRO