KRBAL, Michal. Výroba elektrické energie větrnými elektrárnami a možnosti její akumulace [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17653. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Drápela.
Uložit do Citace PRO