DUTKA, Tomáš. Taneční škola v Brně [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176570. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Antonín Odvárka.

Uložit do Citace PRO