HABARTA, Jaroslav. Průmyslové stavby závod Arvin Meritor Brno [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176572. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Yvona Boleslavská.
Uložit do Citace PRO