LYZHANOV, Iurii. Objekt pro malé a střední podnikání [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176581. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Yvona Boleslavská.

Uložit do Citace PRO