PÁRALOVÁ, Veronika. Obnova Pohořelce na Ateliér scénografie JAMU [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176582. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Adam Guzdek.

Uložit do Citace PRO