NOVÁKOVÁ, Lucie. Viladům Masarykova čtvrť [online]. Brno [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176587. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Tomáš Pavlovský.

Uložit do Citace PRO