NOVÁKOVÁ, Lucie. Viladům Masarykova čtvrť [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176587. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Tomáš Pavlovský.
Uložit do Citace PRO