TALLMAYER, Dominik. VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176599. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Petr Dýr.

Uložit do Citace PRO