NEPOVÍM, Radovan. Konstrukce rázového mikroviskozimetru [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17660. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Hartl.
Uložit do Citace PRO