VEČEŘOVÁ, Pavla. Thonetova vila Koryčany [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176602. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Lea Vojtová.

Uložit do Citace PRO