VRTÍLEK, Osvald. Polyfunkční dům na Francouzské v Brně [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176607. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jan Májek.

Uložit do Citace PRO