GEBAUER, Ondřej. Návrh chlazení bytu v panelovém domě [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176620. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ondřej Pech.
Uložit do Citace PRO