HÁJKOVÁ, Barbora. Moderní trendy v nosných konstrukcích jeřábů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176621. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Lukáš Zeizinger.
Uložit do Citace PRO