HOLÁŇOVÁ, Eva. Analýza manipulace s materiálem a skladování ve firmě MINEWORKS s.r.o [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176623. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Strejček.
Uložit do Citace PRO