BRZOBOHATÝ, Lukáš. Měření teploty [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17665. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kamil Podaný.
Uložit do Citace PRO